Spælsauen

( Old Norwegian short tail landrace)

Den opphavelege sauerase i Noreg.

Sauen er godt tilpassa vårt klima og var i bruk allereide

i jarnalderen. Den er utbredt over heile landet.

Spælsauen er liten og spebygd, men er fruktbar og hardfør.

Sauene er kvite eller har fleirfarga ull.

Søyene mjelker godt og tek godt vare på lamma.

Ulla består av fin botnull og lengre, grov dekkull

Spælsauene våre er veldig tamme og lett å få kontakt med. Dei er glad i kos og klem, særs likar dei å verte klødd på hals og på kjaken..

Sauene beiter på Storenova og Blåfjellet, men ellers og i Sleirsmarki lang Bastelielva mot Godfeta og Vallekråna

Spælsauen på fjellbeite

Godt å springe på Blåfjellet